Oppimalla politiikkaan

Blogi

Ajatuksia poliittisesta päätöksenteosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.


Nuoret eivät osallistu politiikkaan, jos he eivät ymmärrä sitä

Nurmijärven Uutiset kirjoitti maanantaina 20.3. nuorten äänestysaktiivisuudesta ja kuinka yhä harvempi nuori käy äänestämässä. Tämä on valitettava fakta ja sitä ollaan murehdittu jo useamman vuoden.

Tilastot kertovat meille, että joka vuosi äänestysprosentti pienenee. Vanhemman sukupolven siirtyessä eteenpäin tästä maailmasta, varmojen äänestäjien määrä myös vähenee, sillä juuri tämä vanhempi sukupolvi on ollut aktiivinen äänestäjäkunta. Vanhemmat ihmiset ovat kokeneet äänestämisen aina tärkeäksi ja merkittäväksi asiaksi, joka on kunniallinen tehtävä. Heille tärkeät asiat ovat aina tapahtuneet sen myötä, ketä suurin osa on äänestänyt. 

Maailma on kuitenkin muuttunut ja äänestyksen merkitys on samalla kadonnut. Sitä ei koeta enää erityisenä kunnia-asiana, sillä se on jo tavallista. Ei kukaan kiitä enää ilmaisesta terveydenhuollosta tai peruskoulustakaan, koska ne ovat olleet usealle aina selvä asia, missä ei ole mitään ihmeellistä.

Nuorille opetetaan koulussa nopeasti, miten valtio toimii, mutta paikallinenkin päätöksenteko käydään yhden-kahden oppitunnin aikana lävitse lukiossa. Lukion yhteiskuntaopin ensimmäisen kurssin sisällöstä sen yhden kohdan menettäessä, vaikka sairaana olemisella, olet jäänyt pois kaikesta koulussa annettavasta tiedosta koskien kunnan toimintaa. Ammatilliseen tai työssäoppimiseen suuntaavat nuoret eivät tule saamaan edes sitä mahdollisuutta.

Kuntavaaleissa nuorille käy sama, mitä vanhemmalle väestölle europarlamenttivaaleissa. Äänestäjä ei täysin ymmärrä mihin äänensä laittaa, eikä täysin tiedä miten tämä toimielin käytännössä työskentelee. Presidentin virkaa on kuitenkin helppo äänestää, sillä ajatus "johtajasta" on tiukasti päässämme ja voimme mielessä kokea sen tärkeäksi. 

Yritän omalla esiintymiselläni jo painottaa sitä, että haluan todella tehdä kunnallisesta päätöksenteosta paremmin ymmärrettävää ja taistella sen puolesta, että yhä useampi nuori tuntisi politiikan koskevan heitä. En halua kuulla aikuisen ihmisen kysyvän, mistä kuntavaaleissa on kyse tai mitä kunnanvaltuusto tekee. Tai toki haluan kuulla ja auttaa ihmistä ymmärtämään, jos hän ei tiedä, mutta toivoisin, että jokainen tietäisi.

Helsingissä ehdolla oleva Perussuomalainen ystäväni Jarmo Keto, kommentoi omassa Ask Me Anything -kirjoituksessaan yhtä kysymystä näin: "Pitäisi. Monen nuoren poliitikon mielestä – puolueeseen katsomatta – pitäisi. Tämä asia muuttuu ajan kuluessa varmasti, mutta kun kuntavaaleissakin äänestää vain 1/3 alle 25-vuotiaista, niin voitte olla varmoja, että asia ei hetkeen muutu. Äänestäisitte." Kysymykseksi voisi asettaa lähes minkä tahansa poliittisen uudistuksen tai ajatuksen, mitä nuoret voisivat ehdottaa. Mikään ei muutu, ellei muutosta ajavat ihmiset pääse vaikuttamaan. He taas eivät varmasti pääse, jos heidän edustamansa ihmisryhmä ei äänestä.

 

Joni Ojala